Menjador escolar

El servei de menjador es realitza a l’institut i és atès per monitors/es del Grup Triangle. L’alumnat que no faci ús d’aquest servei no podrà romandre en el centre en la franja horària del migdia.

El pagament d’aquest servei, pels alumnes fixos, es farà per càrrec bancari.

Els alumnes que, de forma eventual, vulguin quedar-se al menjador hauran de notificar-ho a l’hora de l’esbarjo a consergeria i abonar l’import a la monitora de menjador.