Visita a la central tèrmica de cicle combinat del Besòs.

L´alumnat de 1r de Batxillerat que cursa la matèria de Tecnologia Industrial I, va fer al mes de febrer una sortida a Sant Adrià del Besòs. El motiu de la sortida va ser visitar la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Besòs.

Central Tèrmica del Besós

Aquesta central utilitza el gas natural com a font d´energia, i és capaç de generar energia elèctrica i abocar-la a la xarxa amb una potència de 1600 MW. Aquesta capacitat de generació està repartida en 3 blocs: dos de 400 MW cadascun i un bloc doble de 800 MW.

La principal diferència entre un cicle convencional i un de combinat és que en el primer es crema el combustible i amb la calor que es desprén, s´escalfa aigua i es genera vapor d´aigua, que farà moure una turbina de vapor. En canvi, en un cicle combinat, es crema el combustible i, amb els gasos que es desprenen en la combustió, es fa moure una turbina de gas i, posteriorment, s´aprofita la calor residual d´aquests gasos de combustió per a escalfar aigua i generar vapor d´aigua, que farà moure una turbina de vapor.

D´aquesta manera, amb la mateixa quantitat de combustible consumit, es fan moure dues turbines que, a la vegada, faran moure dos alternadors. Per tant, la quantitat d´energia elèctrica produïda serà més gran. Per això, el rendiment d´una central tèrmica de cicle combinat és més elevat que el d´una central de cicle convencional.


Departament de Tecnologia.
INS Jaume Salvador i Pedrol