MATRÍCULA INTERNA ESO (alumnat actual del centre)

RECORDEM QUE L’ALUMNAT NOSTRE D’ESO, DELS CURSOS:

Repetidors de 1r, de 1r PER 2n, de 2n PER 3r, de 3r PER 4t i repetidors de 4t FORMALITZARAN LA MATRÍCULA INTERNA AL SETEMBRE.

També recordem que si cap d’aquests alumnes no continuarà el curs vinent amb nosaltres ha de formalitzar la baixa en l’imprès que trobaran a l’apartat del menú de Secretaria .