Tecnologia (v2).

deptecno La tecnologia és l’ús combinat amb el coneixement, eines i tècniques que permeten dissenyar i crear béns o serveis que faciliten l’adaptació a l’entorn i satisfan les necessitats de les persones.

Font : Wikipèdia.org

 

La comprensió de les ciències i la tecnologia és fonamental perquè una persona jove estigui preparada per a la vida en la societat del coneixement. Aquesta comprensió contribueix significativament a la vida personal, social, professional i cultural de les persones.

Blocs de contingut que configuren els eixos dels processos i disciplines tecnològiques :

 • El procés tecnològic
 • Disseny i construcció d’objectes
 • Eines digitals TIC
 • Electricitat
 • Processos i transformacions
 • Publicació i eines de difusió digital
 • Mecànica
 • Infraestructures de comunicació
 • Habitatge
 • Electrònica
 • Pneumàtica i hidràulica
 • Control i automatització
 • Projectes tecnològics
 • Programació i robòtica.

Aquests coneixements amb les diferents gradacions es desenvolupen durant l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori (ESO), en la matèria de TECNOLOGIA.

Des de Tecnologia també es gestionen les matèries :

Mobilitzem la informàtica.
Disseny i construcció d’un objecte.

En els estudis de Batxillerat Tecnològic, hi ha diferents matèries dins  de la Tecnologia.

Tecnologia Industrial I i II
Mecànica
Electrotècnia

 

Enllaços d’interès