Available courses

Curs tecnologia 3r C

Tecnologia 3r ESO grup A

Curs de tecnologia de 3r Eso.

informàtica 4 ESO curs 2013-2014

Treball de Recerca de tecnologia

Curs estiu tastet informàtic

Material complementari per l'alumnat

Curs de ciències per al món contemporani de 1r de batxillerat B

Ampliación de la información contenida en el libro de texto sobre la filosofía de Platón.

Ampliación de los contenidos del capítulo dedicado a la Historia de la filosofía para los cursos de Bachillerato 1º A y 1º B.


Materials de suport de 2n BTX

Reunioions de delegats

DOSSIER MÒDUL 01 

UF1: HIGIENE CAPIL·LAR

UF2: PENTINATS

UF3: RECOLLITS

MÒDUL MP6

UF1: BARBERÍA

MÒDUL MP5

UF1 CANVIS DE FORMA PERMANENT

Os facilitaré apuntes y criterios de la materia.

Mòdul de 66 hores que s'imparteix a 2n curs del CFGM Farmàcia i Parafarmàcia


Fisiopatologia de segon curs

Curs de 132 hrs corresponent a la UF2 (Recollida, conservació i transport de mostres biològiques) del MP01 (Gestió de mostres biològiques) de 1r curs del CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic


Aquest curs correspon al M4_ Anàlisi bioquímic de primer de Laboratori clínic i biomèdic


En aquest curs trobareu informació relativa a la unitat formativa 1 (Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies) del mòdul 2 (Tècniques generals al laboratori)


Aquest curs l'utilitzarem com a via de comunicació entre la tutora i els alumnes del grup de primer de laboratori curs 2018_19.

Hi haurà un apartat d'informació general, i dos apartats més d'informació que només repercutirà en un subgrup (A o B).

En aquest crèdit aprofundirem en les cures del pacient hospitalitzat, la prevenció de les malalties transmissibles, els tipus i tècniques d'aïllament i la presa de mostres biològiques.

Aquest crèdit respon a la necessitat de proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar com a membre d'un equip d'infermeria. Coneixereu quines són les necessitats bàsiques del pacient i l'aplicació de tècniques bàsiques d'infermeria, així com la selecció del material adequat.

U.D.1.‐ “La pell: Anatomia, fisiologia i patologia”.
U.D.2.‐ “Higiene i prevenció de les patologies de la pell (UPP)”
U.D.3.‐ “Sistema osteomuscular (aparell locomotor i higiene postural)”
U.D.4.‐ “Mobilització i immobilització del pacient”
U.D 5.‐ “Situacions especials;cures d’higiene i mobilització.

UD1‐ Necessitat de respirar.
UD2‐ Necessitat d’alimentar‐se, beure i eliminar.
UD3‐ Necessitat de relació.
UD4‐ El pacient quirúrgic.
UD5‐ El malalt pal∙liatiu i les cures postmortem.

Aquest és un espai compartit amb els vostres tutors. Podreu accedir a diferents documents com, per exemple, normativa del centre, notes informatives, calendari, recursos interessants, informació sobre convalidacions i exempcions, PAU 2020, etc...

1r DAS: Yolanda Piñol

2n DAS Cristian Ramos


Aquest Mòdul, del CFGS de Documentació i Administració sanitàries, us capacitarà per elaborar i tramitar documents i comunicacions pròpies dels serveis sanitaris,i a gestionar l'arxiu d'HC i altra documentació segons els procediments establerts, i criteris de confidencialitat i protecció de dades.

Ciències de la Terra 1r batx


Site news

(No announcements have been posted yet.)