Servei de Mediació

L’Institut Pau Vila es defineix com a centre acollidor i inclusiu. Entenem que la mediació i el diàleg han de ser la via primordial de resolució pacífica de conflictes. Creiem que el bon clima escolar és fonamental per al benestar de les persones que formen part de la comunitat educativa. Aquest fet incideix directa i positivament en el procés d’ensenyament-aprenentatge, entès com a part fonamental de la formació integral.