Servei comunitari

Aquest curs, els alumnes de quart d’ESO del nostre centre s’han pogut inscriure voluntàriament a una activitat de Servei comunitari, consistent en la formació a persones de la tercera edat (dels complexos municipals Sant Oleguer i Antic mercat de Sant Joan) en l’apropament de les noves tecnologies.

El Servei comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i ciutadana.Té com a finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. A partir del curs 2019-20 formarà part del currículum de tots els alumnes de secundària de Catalunya i a l’INS Pau Vila ja l’estem introduint progressivament, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i amb les entitats mencionades abans.

Un enriquiment per part d’avis i nois i noies!