Mobilitat sostenible a la Xarxa Educativa de Sabadelll

Aquest curs formen part d’un projecte pilot de l’Ajuntament de Sabadell sobre La Mobilitat a la Xarxa Educativa a Sabadell. L’objectiu és conèixer la Mobilitat Educativa dels nois i noies de 12 a 18 anys per raons de mobilitat al Centre Educatiu a Sabadell per tal de construir mapes de mobilitat a l’entorn dels Instituts d’Ensenyament Secundari de Sabadell.

L’institut Pau Vila ha estat escollit com a centre pilot per aquest estudi.

Els reptes que es proposen són:

  • Promocionar el desplaçament actiu i saludable de la comunitat educativa als Instituts de Sabadell
  • Impulsar el canvi d’hàbits en els desplaçament als Centres Educatius
  • Reduir les emissions de CO2 en els desplaçaments als centres educatius, per la  millora de la qualitat de l’aire i contra el Canvi Climàtic
  • Impulsar la mobilitat saludable i l’esport, lluitar contra el sedentarisme i l’obesitat
  • Recuperar l’espai públic perdut a causa del vehicle privat
  • Dissenyar recorreguts segurs compartits
  • Fomentar  l’autonomia de l’escolar i de la comunitat amb mobilitat sostenible

La metodologia de treball es farà mitjançant accions per mesurar, opinar, comparar, planificar, dissenyar i executar.

Les fases del projecte consistiran primer en passar una enquesta a tots l’alumnat i professorat per conèixer els seus hàbits de desplaçament fins a l’institut.

Posteriorment, des de l’Ajuntament, realitzaran la comparació i planificació per tal d’elaborar memòria, plànols i itineraris dels recorreguts actuals, possibles  propostes d’actuació, proposar millores per la mobilitat activa a nivell tàctic als entorns del centre educatiu, conèixer  la necessitat d’estacionament de bicicletes per cada centre educatiu, millorar  la formació a l’Institut pel que fa la Mobilitat Sostenible i difondre  la mobilitat sostenible als centres educatius.

Al centre, es realitzarà un panell físic tipus mapa, exposat en el vestíbul del Centre, on els nois i noies que accedeixen habitualment  al centre en bicicleta dibuixaran el recorregut d’anada i tornada. En podeu veure els primers moments en les imatges que adjunten aquest reportatge.

Paral·lelament, es farà una acció d’aprenentatge-servei o servei comunitari que consistirà en la preparació i realització d’una “bicicletada” pel voltant de l’institut com a commemoració del 50è aniversari del INS Pau Vila.

Esperem que tot plegat tingui una gran repercussió en els hàbits dels vostres filles i filles i també en el medi ambient.

Aquesta acció està emmarcada dins d’una bona pràctica de l’estratègia EDUSI Sabadell, cofinançada pel fons FEDER