Informació sobre el projecte Erasmus Fine

FINE: Fake information in news around Europe

Què és?

Un projecte europeu Erasmus KA2 d’intercanvi d’alumnat amb les escoles Anton-Heilingbrunner-Schule de Wasseburg, Alemanya, Dundagas vidusskola de Dundaga, Letònia, Instituto Comprensivo Statale Michaelangelo Buonarroti de Palerm, Itàlia. Està finançat per la Unió Europea i ha estat elaborat durant el curs 19-20 per un treball conjunt de professorat de les quatre escoles participants.

 

Fil conductor

El tema que abordarem és la importància d’una informació veraç i rigorosa a partir del treball de  detecció de les fake news, notícies falses, en les diferents xarxes i mitjans de comunicació. És important que l’alumnat aprengui a contrarestar la manipulació, la propaganda i la desinformació.

La col·laboració amb altres escoles europees permetrà als estudiants veure que les Fake News no són un problema aïllat, sinó que va més enllà de les fronteres i que pot posar en perill la democràcia, la cohesió i la inclusió a Europa. Aquesta col·laboració caldrà fer-la utilitzant l’anglès com a llengua vehicular fent que aquesta tingui un paper destacat entre les habilitats que ajudaran a ampliar els estudis de l’alumnat i evitar l’abandonament escolar prematur.

El projecte se centrarà en quatre temes, un per cadascuna de les mobilitats

– la diversitat (racisme, immigració i discriminació), 

– l’emergència ambiental (canvi climàtic), 

– l’emergència sanitària (dietes, beneficis de certs aliments, trastorns alimentaris) 

– el consumisme (publicitat enganyosa). 

I també en quatre mitjans:

  • Xarxes socials
  • Ràdio
  • Televisió
  • Premsa

Promoure l’adquisició d’habilitats i competències a través de l’alfabetització mediàtica serà un dels objectius del projecte vinculat a l’estudi de com funcionen els mitjans i com distingir la veritat de la falsificació en diferents fonts d’informació. 

A més, els estudiants obtindran competències digitals, habilitats orals, escrites i comunicatives mitjançant la creació de diferents productes. Les competències socials i ciutadanes s’aconseguiran amb un treball cooperatiu i col·laboratiu. 

Volem educar els estudiants per garantir un futur millor per a les properes generacions i promoure la necessitat de verificar l’origen de les notícies que veuen.

 

Prioritats

L’objectiu general principal del projecte és reforçar el desenvolupament de les competències clau, posant el focus en pràctiques innovadores en l’era digital que estem vivint i en donar un valor social i educatiu del patrimoni cultural europeu.

 

A qui va dirigit?

A l’alumnat de 1r i 2n d’ESO del curs 20-21.

L’abordatge de les Fake news s’inclourà en tantes assignatures curriculars com sigui possible per tal de tenir en compte diferents punts de vista. D’aquesta manera, la inclusió d’aquests temes a les pràctiques d’aprenentatge garantirà que els objectius del projecte s’estendran a un gran nombre d’alumnes (150 per primer i 150 per segon).

5 alumnes formaran part de cada una de les mobilitats i aquests seran  els portaveus de les activitats realitzades. 

Aquests cinc alumnes s’escolliran en funció de:

– carta de motivació

– perfil acadèmic

– econòmica (si reben algun tipus de beca per motius econòmics)

– implicació amb el projecte

– responsabilitat i conducta

 

Com treballarem?

Durant aquest temps de pandèmia treballaran fent trobades online, per conèixer les diferents escoles, presentar-nos, i començar a treballar en activitats conjuntes ja sigui a nivell del propi institut com entre les altres tres escoles participants.

 

Durada

El projecte té una durada de 2 anys i mig.