El pensament crític en la jungla de la post-veritat

El passat 3 de desembre, professors de les escoles participants en el projecte Erasmus+ FINE (Catalunya, Itàlia, Alemanya i Letònia) vam fer un training online per endinsar-nos al món de la veritat i el pensament crític en la jungla de la post-veritat en la que vivim. En Víctor López, investigador i formador de professors de ciències a la UAB, ex professor de Física i Química del Pau Vila, ens ha impartit aquest training online on hem après a comprobar si les afirmacions científiques que ens arriben són vertaderes o falses, i ens ha ensenyat exemples d’activitats que es poden fer amb els alumnes sobre aquest tema. Les activitats que farem a les diferents escoles del projecte Erasmus seràn compartides en anglès a la plataforma eTwinning.

Last 3rd of desembre, partner teachers of the Erasmus+ FINE project took part in an online training which has led us into the world of thuth and critical thinking in the post-truth jungle in which we live. Victor López, researcher and teacher trainer at the Autonomous University of Barcelona, former Physics and Chemistry teacher in Ins Pau Vila, provided this online training in which we learnt to check scientific statements to see if they offer truthful or false facts and evidences. We also saw examples of activities related to this topic that can be done with students. The activities carried out in the four different schools of the Erasmus project will be shared in English through the eTwinning platform.