Coronavirus. Informacions a les famílies

Informació Pla Obertura Centre en PDF

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

04-06-2020

PLA OBERTURA DEL CENTRE:

 • La tornada al centre serà voluntària per l’alumnat
 • Cal informar de la voluntat d’accedir al centre amb els formularis que s’han publicat
 • S’ha de signar el full declaració responsable familiar sobre la condició sanitària
 • L´ús de mascaretes és obligatori
 • L’accés al centre i a les activitats presencials serà en grups de 15 alumnes
 • S’han d’observar les mesures higièniques segons les autoritats sanitàries:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/recomanacions-generals/

-Professorat: cal haver respost l’enquesta de condició sanitària adequada i no pertànyer a grup vulnerable o no tenir una situació de necessitat de conciliació. És obligatori l’ús de mascareta i el rentat de mans abans i desprès de l’activitat.

HORARI PER A LA RECOLLIDA DE MATERIAL:

Dilluns 8 de juny

 • 1r d’ESO: de 12:45 a 13:30
 • 2n d’ESO: de 10:15 a 11:15
 • 3r d’ESO: de 11:30 a 12:30
 • 4t d’ESO: de 9 a 10.

Dimarts 9 de juny

 • 1r batxillerat i 2n btx (que no facin classe presencial): de 9:30 a 10:30

ACTIVITATS PRESENCIALS

 • 2n btx: segons calendari i horari de matèries
 • 4t ESO. Dia 8 de juny de 9:30 a 10:30

Fluxes de circulació:

L’alumnat ha de ser a aquesta hora a l’entrada de les taules del pícnic  (Carrer Jacint Verdaguer) respectant el distanciament social de 2 metres.   Seran acompanyats pel professorat present. Es formaran grups de, com a molt, 15 alumnes  per entrar  a recollir el material. Serà obligatori l’ús de mascaretes i portar omplerta aquesta declaració responsable signada per la família. Hi haurà gel hidroalcohòlic i l’alumnat que entri al centre l’haurà d’utilitzar al lliurar al professorat la declaració responsable. Se sortirà per l’entrada del carrer Viladomat.

*En cas excepcional, si alguna família creu convenient reunir-se presencialment amb el tutor per un tema que no es pot solucionar via telemàtica, cal que demani cita prèvia amb el tutor/a i s’intentarà organitzar la trobada.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

29-05-2020

Beques ajuntament de Sabadell – llibres i material escolar. Curs 20-21

Benvolgudes famílies,

Ha sortit la convocatòria de beques de  l’Ajuntament de Sabadell  per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2020-21

El període de presentació de sol·licituds és de l’1 de juny al 19 de juny.

Hi ha dues vies per presentar les sol·licituds:

Via telemàtica (via preferent): cal seguir els següents passos:

-Obtenir l’idCAT Mòbil. (S’adjunta manual per fer-ho).
-Omplir el formulari web disponible a: https://sal.sabadell.cat/beques, considerant que qui ja ha estat receptor de beques en anteriors edicions, podrà visualitzar totes les dades i només caldrà modificar les que han canviat.
-Fotografiar o escanejar la documentació general i /o específica que cal adjuntar (en els casos en que sigui necessari).
-Un cop emplenat el formulari, revisar les dades i el botó tramitar o actualitzar beca. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard que caldrà conservar la família.

Via presencial (només quan la via telemàtica no sigui possible).

Passos a seguir:-Demanar cita prèvia al web citaprevia.sabadell.cat o per telèfon al 010 i anar al Centre Cívic assignat a l’hora demanda (caldrà ser molt puntuals). Per a les famílies de l’Institut Pau Vila el centre de referència és el CC Sant Oleguer. Tutorial cita prèvia.(s’adjunta manual per fer-ho).
– La família haurà de portar fotocòpia de tota la documentació necessària, en el cas que no l’hagi aportat el curs anterior i així s’exigeixi a les bases de la convocatòria.
– L’ús de mascaretes serà obligatori en l’accés a l’equipament públic.

– Fitxa de l tràmit

Secretaria

INS Pau Vila

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12-05-2020 11:48:53

Preinscripció interna

Benvolgudes famílies:

esperem que estigueu bé en aquest període de confinament.

Us informem que el procés de preinscripció pel proper curs 20-21 que demà comença de forma telemàtica, NO  ÉS PER L’ALUMNAT que està matriculat enguany al nostre centre, per la qual cosa no cal que feu cap tràmit. Pel nostre alumnat la reserva de plaça és automàtica.

La matrícula de l’alumnat que aquest any han cursat primer, segon, tercer d’ESO i 1r de batxillerat es formalitzarà al mes de setembre.

Cap al mes de juliol us informarem de les dates, la documentació i el procediment a seguir.

Us desitgem que seguiu de la millor forma possible en aquesta situació que ens trobem.

Cordialment,

Secretaria.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

08-05-2020 17:34:14

Noves informacions

Benvolgudes famílies,

A partir d’ara i fins al final de curs, tindreu notes d’aquesta tercera avaluació que, malauradament, hem hagut de passar confinats; també rebreu les notes de l’avaluació final, i de l’avaluació extraordinària, en el cas que alguna matèria no quedi assolida.
Us volem fer saber el calendari fins a finalitzar el curs:
 • A partir d’aquesta setmana, podreu trobar els criteris d’avaluació del tercer trimestre a la pàgina web del centre
 • A principi de juny rebreu un correu electrònic per part del tutor o tutora, amb l’objectiu que tingueu constància de si  el vostre fill o filla ha superat el curs, o bé cal que es presenti a recuperar les assignatures no assolides. S’indicarà què cal que faci per assolir-les en la convocatòria extraordinària, que es farà la setmana del 19 de juny (últim dia abans d’acabar el curs).
 • A mitjans juny rebreu el butlletí de notes de la tercera avaluació i de l’avaluació final.
 • A final de juny us enviarem el butlletí de notes de l’avaluació extraordinària, en cas que el vostre fill o filla s’hi hagi hagut de presentar.
Esperem que estigueu tots bé. Us mantindrem informats de les novetats que tinguem mitjançant comunicacions.
Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

21-04-2020 19:35:02

Tercer trimestre

Benvolgudes famílies,

A partir del dia 14 d’abril va començar el tercer trimestre amb activitats online per a que els vostres fills i filles continuessin amb els seus estudis en aquesta situació de pandèmia de la COVID-19.

Bàsicament, l’alternativa és el contacte virtual amb el professorat de les diferents matèries, ja sigui via correu electrònic, classroom, trobades virtuals… i la realització de les tasques assignades. Segueix vigent l’enllaç del calendari d’activitats que us va arribar a través del Gia a principis del confinament. A més a més, ara s’hi indica la forma de contacte alumne-professor. Per poder-se organitzar, els dilluns els vostres fill i filles rebran les tasques, que habitualment seran de lliurament setmanal (normalment de dilluns a divendres).

Els criteris d’avaluació d’aquestes tasques  de les diferents assignatures per a aquest 3r trimestre us els farem arribar la setmana vinent.

Els resultats d’aquest tercer trimestre s’afegiran a l’avaluació continua que ja es va desenvolupar durant els altres 2 trimestres presencials. Les tasques fetes durant el confinament sempre es consideraran un valor afegit al que es va fer presencialment.

Us voldríem fer arribar uns consells dirigts cap als vostres fills/filles

 1. És una necessitat absoluta tenir un horari per llevar-se aviat als matins.
 2. El dilluns el primer que has de fer obrir l’ordinador i fer-te una agenda dels treballs que hauràs de fer.
 3. Comprovar-ho tot. Abans de posar-te a fer la primera feina de la setmana comprova que tens tot el material de TOTES LES MATÈRIES, tot allò que necessitaràs durant tota la setmana, comprova que et funciona el Classroom, que saps accedir al llibre que et demanen, que tens localitzada aquella llibreta,que els enllaços funcionen…
 4. Comença per les matèries que més et costen o bé que més dubtes et poden ocasionar.
 5. Si tens dubtes presenta’ls el més aviat possible, perquè te’ls puguin respondre, no val presentar dubtes l’últim dia o el penúltim… .
 6. Si algú té un problema major… Es posa malalt, se li trenca l’ordinador…. ho ha de comunicar al tutor immediatament

Esperem que pugueu treure el millor partit d’aquesta situació i, conscients de la importància del suport familiar als estudis, restem oberts als dubtes que us puguin sorgir. Us reconeixem la tasca que feu de suport i també us volem ajudar a fer-la. Entre tots hem de seguir amb  l’educació dels joves.

Molt cordialment,

——————————————————————————————————————————————————–

31-03-2020 12:07:39

2n d’ESO. Com recuperar la segona avaluació i Sant Jordi

Benvolgudes famílies,

A través del GIA, les famílies heu rebut un comunicat amb un enllaç que explica com recuperar les diferents matèries suspeses del segon trimestre per tots aquells alumnes que els ha quedat alguna matèria suspesa. Si alguna família té dificultats en trobar aquest document al GIA que es posi en contacte amb el tutor/a.

Us tornem a enviar les bases del concus literari i de disseny perquè hi havia alguna errada en la manera de lliurar els treballs.

Esperem que aquesta situació millori aviat però mentre continuï, us mantindrem informats de les novetats que tinguem mitjançant el GIA.

Us desitgem que estigueu passant aquest confinament de la millor manera possible.

Molt cordialment,

Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

27-03-2020 10:28:14

Informacions vàries

Benvolgudes famílies,

Us enviem aquest correu electrònic amb un seguit d’informacions:

– durant aquesta setmana hauríeu d’haver rebut el butlletí de notes dels vostres fills/es per part del tutor/a de grup.

– per si tenen algunes assignatures suspeses, la setmana vinent us enviarem un document de com es poden recuperar.

– en el GIA que vam enviar la setmana passada, hi ha un enllaç amb les tasques que s’haurien d’anar fent. Hem demanat al professorat que l’actualitzin un cop al principi de cada setmana. Per accedir-hi, entreu al GIA, apartat de comunicacions i el trobareu en el correu electrònic: Tasques pel període de confinament.

– s’endarrereix el concurs literari organitzat pels seminaris de llengües de l’institut i el concurs de disseny de la carpeta i l’agenda organitzat per l’AMPA, de la celebració de Sant Jordi. Aquí en teniu les bases: literari i disseny , per si voleu animar els vostres fills a participar-hi.

Esperem que aquesta situació millori aviat però mentre continuï, us mantindrem informats de les novetats que tinguem mitjançant comunicacions. Us desitgem que estigueu passant aquest confinament de la millor forma possible.

Molt cordialment,

Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

19-03-2020 13:02:26

Llibres digitals

Benvolgudes famílies,

Des de l’editorial Teide ens han facilitat els llibres digitals de les assignatures que disposen.
Els nostres alumnes d’ESO ja treballen amb aquests llibres a tecnologia i educació física. Si entren a la plataforma on tenen aquests llibres, veuran que se n’han afegit més, a cost zero.
Els alumnes de batxillerat rebran un correu electrònic perquè s’afegeixen amb un usuari i una contrasenya.
La idea és facilitar material per a l’alumnat amb la forma de funcionar següent:
– Pot ser que el professorat d’alguna matèria els suggereixi tasques d’aquests llibres.
– L’alumnat pot fer tasques autoavaluables de qualsevol assignatura i tema. Per tant, aquells/aquelles alumnes que han de reforçar alguna matèria o alguna lliçó, podrien aprofitar per llegir la teoria relativa i fer-ne aquests exercicis que es corregeixen al moment. També ho poden fer aquells que volen anar una mica més enllà i aprendre nous continguts.
Esperem que us pugui ser d’utilitat.
Seguim en contacte,
Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

16-03-2020 10:28:33

SE: Tasques pel període de tancament

Benvolgudes famílies,

Davant del tancament de dues setmanes d’activitat a l’institut, creiem que fora bo que els vostres fills i filles no aturin el seu aprenentatge. Per aquest motiu, l’equip docent de cada grup-classe ha elaborat aquest document amb les tasques que haurien de realitzar. Si la situació s’allargués, l’arxiu s’aniria actualitzant.

 Aquí, al GIA hem posat l’enllaç adreçat a cada Classe

Ens hem adonat que cada professor té contacte directe via classroom, correu electrònic… amb els alumnes, però no a nivell global, com a classe. Us voldríem demanar que els deixeu llegir aquestes ratlles, que ja ha compartit el Julian amb alguns dels seus alumnes:

Per vosaltres, alumnes de l’institut:

Comencen les dues setmanes de tancament de l’Institut per motius sanitaris generals. Tot i la vostra alegria generalitzada de dijous a darrera hora i a la sortida del centre, us volem dir que passat el primer moment ja deveu ser conscients de que no iniciem unes vacances, sinó una situació de força major no desitjada. Més enllà de les obligacions ciutadanes que tots tindrem, també n’hi haurà d’acadèmiques, ja que durant aquest temps el curs ha de seguir  d’altra manera.

Nosaltres, els professors, acabarem el trimestre corregint i avaluant el que ens faltava perquè pugueu tenir un butlletí de la 2a avaluació. I vosaltres, alumnes, haureu de treballar i aprofitar el temps en aquest inici del tercer trimestre, tot i la no obligació d’assistir a classes. En aquest correu electrònic, que també dirigim als vostres pares, compartim amb vosaltres un document de tasques, dividit en assignatures; haureu de fer les feines que allà us direm i fer-les arribar tal com s’indicarà (Classroom, mail, etc…).

Us aconsellem que quan tingueu accés a les feines us feu un horari de treball per cada dia, semblant al de classe. A més, en moltes matèries teniu continguts per recuperar, projectes a mitges, temes que reforçar i segurament també alguns llibres per llegir, així hauria de ser. Serà el moment d’aprofitar aquest temps que tindrem…! Ja veureu que haver deixat algun material a les taquilles no us impedirà aprofitar el temps.

Molts cops, en plena voràgine, hem tingut la fantasia de que tant de bo tot s’aturés una mica i tenir així l’opció de pensar, rectificar o ampliar. Aquesta no és la situació que voldríem, però ara és un moment per fer-ho. Aprofiteu aquests dies per aprendre molt, també del que vosaltres llegiu i investigueu pel vostre compte. Molta força, i que passat un temps tot això ens sembli una anècdota a tots plegats…!

———————————————————————————————————————————————————

12-03-2020 16:35:30

Recollida de material

Benvolgudes famílies,

Si els vostres fills o filles tenen material a l’aula o a les taquilles, el poden passar a buscar al llarg de la tarda.

Recordeu que el centre estarà tancat fins el 27 de març.

Salutacions,

Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

12-03-2020 15:27:42

Cancel·lació de la xerrada de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

S’ha cancel·lat la xerrada de l’AMPA que hi havia programada per a aquesta tarda.

Perdoneu les molèsties,

Coordinació pedagògica

———————————————————————————————————————————————————

12-03-2020 15:04:12

Tancament del Centre Educatiu

Benvolguda,

Benvolgut, 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. 

Seguirem prestant  atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació. 

Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu (mail, pàgina web, twitter), però és recomanable evitar aquells de tipus presencial. 

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir i des del centre us ho comunicarem. 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

———————————————————————————————————————————————————

11-03-2020 13:02:28

Informació sobre el coronavirus

Benvolgudes famílies,

Des de l’institut estem en estreta i continuada comunicació amb el Departament d’Ensenyament i aquest amb el de Salut pel que fa a les actuacions que hem de prendre pel coronavirus.

Actualment no hi ha cap instrucció d’emergència, només les recomanacions de Salut pel que fa a la prevenció i higiene.

En el darrer comunicat del Departament d’Ensenyament dirigit a les direccions dels centres educatius en destaquen els materials a la ciutadania que hem penjat al vestíbul de l’institut i que podeu consultar a:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

D’altra banda, per tal d’evitar qualsevol risc us demanem, ara més que mai, que el vostre fill/a no vingui a l’institut si té algun símptoma de malaltia (febre, tos, encostipat, malestar…).

Nosaltres vetllarem per la salut de tots i totes i per a la prevenció.

Qualsevol actuació que ens recomanin fer o que acordem, us la comunicarem immediatament.

Cordialment,

Josep Lluís Navarro Garcia

Director