Començament del curs 20/21, Dilluns 14 de setembre

Dilluns 14 de setembre

9:00- 11:00 Rebuda dels alumnes de Primer d’ESO

9:15-11:00 Rebuda dels alumnes de Q ESO

9:30 -11:00 Rebuda dels alumnes de S ESO

9:30-10.00 Rebuda alumnat extern de batxillerat

9:45-11:00 Rebuda dels alumnes de T ESO

10:00-11:00 Rebuda d’alumnat de batxillerat

11:·30 Començament classes a tots els nivells

16:00 Reunió general de nocturn

18:30 Presentació del nou curs nocturn

19:00 Reunió dels grups de nocturn amb els tutors.