FINE: Fake information in news around Europe

Què és?
Un projecte europeu Erasmus KA2 d’intercanvi d’alumnat amb les escoles Anton-Heilingbrunner-Schule de Wasseburg, Alemanya, Dundagas vidusskola de Dundaga, Letònia, Instituto Comprensivo Statale Michaelangelo Buonarroti de Palerm, Itàlia.

Està finançat per la Unió Europea i ha estat elaborat durant el curs 19-20 per un treball conjunt de professorat de les quatre escoles participants.

 

First meeting of new Erasmus project FINE with DundagasVidussk, Realschule Wasserburg of Germany about Fake news. The Italian team from Instituto Michaelangelo Buonarroti of Palermo shows us the  eTwinning world

En altres circumstàncies els representants d’aquestes escoles havien de venir al nostre institut per treballar sobre el projecte, però ho hem hagut de fer de forma virtual degut a la situació actual.… Llegeix més»