Episteme

A 1r de Batxillerat, amb l’objectiu de potenciar la cultura científica i el pensament crític, treballem de manera conjunta les matèries de Filosofia i Ciències per al món contemporani.

Episteme és una paraula grega que significa coneixement. Al projecte Episteme treballem per comprendre l’especificitat de la ciència i per clarificar quines raons sostenen una opinió o afirmació. Adonar-nos que no tots els arguments tenen la mateixa validesa (ni lògica ni ètica), ens pot ajudar a evitar errors, trampes o prejudicis.

Amb codocència i treball cooperatiu, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb la mirada en una ciutadania activa, treballem la competència reflexiva, crítica i dialògica; la competència en recerca i indagació, i la competència social i cívica; per tal de comprendre la realitat social i participar-hi de manera activa i compromesa.