Divisibilitat amb policubs

L’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Pau Claris hem començat a treballar la divisibilitat amb els policubs. 

Ens hem assegut en grups de quatre i ens han repartit un dossier per cadascú i una safata amb els policubs.

L’objectiu de l’activitat és fer el pas de les operacions multiplicar i dividir als conceptes de múltiple i divisor, a partir de construccions amb les peces del multilink.

Comencem construint files d’1, 2, 3 …21 cubs i les observem:

  • Quines files podríem haver construït amb grups de 2 policubs?
  • Quines podríem haver construït amb grups de 3?
  • Quines amb grups de 5?

Les files que compleixen diverses condicions a la vegada són múltiples comuns i el més petit de tots ells rep un nom singular: és el mínim comú múltiple.

Prenem ara torres construïdes amb diferents peces i mirem de dividir-les en parts iguals:

  • De quines maneres podeu dividir cadascuna de les torres que heu construït en parts iguals?
  • Torres diferents les podem dividir en trossets iguals? 

Si això passa direm que tenen divisors comuns, i al més gran de tots ells l’anomenarem d’una manera especial, quin nom us sembla adequat?