AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una entitat sense afany de lucre que aplega les famílies dels alumnes matriculats a l’institut. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes del centre,

Les seves principals funcions són::

  • Col·laborar amb els diversos sectors de la comunitat educativa
  • Treballar juntament, fent d’interlocutor amb el claustre i l’equip directiu per tractar els temes que afectin les famílies
  • Participar en la presa de decisions, amb un representant al Consell Escolar del centre
  • Participar en l’organització dels actes de graduació de 4t d’ESO i 2n de batxillerat

La quota de l’AFA és de 10 € per alumne i curs escolar. Aquest import es fa efectiu durant el període de matrícula. Els alumnes reben a canvi, una agenda escolar durant el principi de curs. Als alumnes nous al centre també se’ls obsequia amb una carpeta.

En aquests moments, la junta de l’AFA està formada pels següents representants de les famílies.

Presidenta: Carmen Hierro Maldonado

Secretari: Angel Ayala Ruiz

Tresorera: Virginia Sánchez Gonzalo

Per tal de contactar amb l’AFA teniu el següent correu electrònic: ampa@iesnumancia.cat