Pla d’obertura del centre curs 20-21

El Consell Escolar del nostre institut va aprovar Pla d’organització i obertura de centre pel Curs 2020-21.

Aquest document marc ha estat redactat durant l’estiu de 2020 a partir de la normativa i les recomanacions publicades pel Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l’inici de la pandèmia provocada pel virus Covid-19 i estarà vigent fins a la normalització de la situació.