Premi Extraordinari de Batxillerat per la nostra alumna Maria Martínez Zapata.

L’alumna Maria Martínez Zapata de 2n de batxillerat ha obtingut el ” Premi Extraordinari de Batxillerat” en l’última convocatòria 2020-2021.

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l’any 1999, són un estímul per a l’alumnat i constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments. Són també una mostra de la constància i el compromís pel treball compartit entre estudiant, professors i família.

Podeu consultar el llistat oficial dels premiats en aquesta convocatòria. https://educacio.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-btx/alumnes-premiats/curs-2020-2021/

Moltes felicitats a la Maria per la feina ben feta!

Què són els Premis Extraordinaris de Batxillerat?

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l’obtenen:

– el reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic;
– l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d’acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya);
– un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya;
– l’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès dels alumnes;
– la possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.
Es pot atorgar un premi per cada 1.000 alumnes matriculats en el segon curs de batxillerat. El requisit que es demana és aconseguir una puntuació mínima de 34 punts sobre els 40 possibles.

Les proves tenen com a objectiu que els alumnes facin valdre les capacitats de:

-raonament i argumentació,
-deducció i inducció,
-síntesi,
-relació entre coneixements diferents,
-connexió d’idees,
-transferència,
-adequació del llenguatge i del lèxic als requeriments de les proves,
-expressió clara i correcta.