Instal·lacions

A més de les aules classe habituals, el centre compta amb 3 laboratoris, 2 tallers, 1 biblioteca i aules específiques com música, idiomes o visual i plàstica. A més disposem d’un gimnàs i diverses pistes esportives. El centre també disposa de cantina i menjador.