Inici-Fi Unitats Formatives

Temporització Unitats Formatives  Curs Actual:

Inici i finalització de les Unitats Formatives per Cicle Formatiu i per mòdul Professional.

Cicles Formatius de Grau Superior

MPA0-Tècnic/a Superior en Transport i Pesca d’altura

Pont Grau Superior (Grup A)

Pont Grau Superior (Grup B)

MPC0 – Tècnic/a Superior en Organitació del Manteniment de Maquinària de Bucs i Embarcacions

Màquines Grau Superior

Cicles Formatius de Grau Mitjà

MP20-Tècnic/a en operacions subaquàtiques i hiperbàriques (B2)

Grau Mitjà de Busseig

MP30-Tècnic/a en Navegació i Pesca de Litoral (P2)

Pont Grau Mitjà

MP40 – Tècnic/a en Manteniment i Control de la Maquinària en bucs i embarcacio (M2)

Màquines Grau Mitjà