Racó Alumne

Racó de l’alumne

Lloc on l’alumne podrà trobar documents i enllaços útils durant la seva estada a l’institut

Conferències

Conferència sobre titulacions professionals ( clica aquí )

CERTIFICATS-RELACIÓ TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS:

Obtenció Certificat Avançat en lluita contra incendis (AVCI):
ITINERARIS PROFESIONALS:

Itinerari professional del Tècnic Superior en Transport Marítim i pesca d’altura o Tècnic Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim

Itinerari professional del Tècnic en Pesca i Transport marítim

Document explicatiu sobre les Titulacions Professionals.

Documents i enllaços:

Link del Real Decret que regula els reconeixements mèdics per als embarcaments

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22533