Instal·lacions

Instal·lacions

L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya la formen les següents instal·lacions que permeten oferir els serveis dels quals disposa l’Escola:

Aules específiques

Les aules específiques s’han dissenyat i dotat per tal de donar resposta a les necessitats teoricopràctiques de les diferents àrees formatives. S’han estructurat de la forma següent:

 • Aula d’automatismes
 • Laboratori de navegació i pesca
 • Taller d’arts i ormeig de pesca
  • Taller de cordam
  • Laboratori d’anàlisi
  • Taller de xarxes i equips de producció
 • Taller de maquetes, fusteria i plastificats
 • Aula de seguretat i supervivència
 • Camp de foc
 • Aula d’electricitat i electrònica
 • Taller de màquines
  • Taller de motors
  • Taller de soldatge
  • Taller d’ajust i màquina-eina

Vaixells

L’Escola té actualment un vaixell de pràctiques anomenats “Cap de Creus”.

Sala d’actes

La sala d’actes, situada a la planta baixa, té una capacitat per a 138 persones i està equipada amb mitjans audiovisuals. S’hi realitzen actes de tot tipus: presentacions, congressos, simposis, etc

Biblioteca
La biblioteca, que està en fase de dotació. La biblioteca ofereix a alumnes un servei de préstec.

Suport audiovisual i informàtic
La major part de les Aules de L’Escola compten amb suport audiovisual i informàtic fix o portàtil integrat per: Videoprojectors de transparències i ordinador fixe.