CFGS Màquines

CFPS organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE)

CFPS MPC0

MP1. Organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de vaixells

MP2. Organització del manteniment en sec de vaixells i embarcacions i muntatge de motors tèrmics

MP3. Programació i manteniment d’automatismes hidràulics i pneumàtics en vaixells i embarcacions

MP4. Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions i sistemes elèctrics de vaixells i embarcacions

MP5. Organització del manteniment i muntatge d’instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització de vaixells i embarcacions

MP6. Planificació del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

MP7. Organització de la guàrdia de màquines

MP8. Anglès

MP9. Control de les emergències

MP10. Organització de l’assistència sanitària a bord

MP11. Formació i orientació laboral

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Projecte d’organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

MP14. Formació en centres de treball

MP15. Construcció naval i teoria del vaixell