CFGM Màquines

CFPM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE)

CFPM MP40

MP1. Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar.

MP2. Procediments de mecanitzat i soldadura en vaixells i embarcacions

MP3. Regulació i manteniment d’automatismes en vaixells i embarcacions

MP4. Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions.

MP5. Instal·lació i manteniment de maquinària de fred i climatització en vaixells i embarcacions

MP6. Procediments de guàrdia de màquines

MP7. Anglès

MP8. Seguretat marítima

MP9. Atenció sanitària a bord

MP10. Formació i orientació laboral

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora

MP12. Síntesi

MP13. Formació en centres de treball

MP14. Fonaments de construcció naval