CFGM Busseig

CFPM MP20      CFPM Operacions Subaquàtiques I Hiperbàriques (LOE)

MP1. Intervenció Hiperbàrica

MP2. Instal·lacions i equips

MP3. Reparacions i reflotaments

MP4. Tall i soldadura

MP5. Construcció i obra hidràulica

MP6. Fisiopatologia del busseig

MP7. Immersió des de campana humida.

MP8:Navegació

MP9. Maniobra i propulsió

MP10. FOL

MP11.EIE

MP12. Anglès Tècnic.

MP13 Síntesi

MP14. FCT