Calendari Preinscripció Curs 2020-21

 

NOVETAT1

 

SOL·LICITUD TELEMÀTICA EN TOTS ELS ESTUDIS

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-21

 

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

Es publicaran les llistes dels sol·licitants anonimitzades al web del centre.

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.

Reclamacions del barem provisional

 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

La presentació de reclamacions es podran enviar al correu del centre preinscripcio@institutnarcisoller.cat.

El centre  donarà resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

Matrícula ESO

Alumnat preinscrit amb plaça assignada d’ ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 


 

 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-21

Del 27 de maig al 3 de juny: Telemàtica

OFERTA INICIAL DE PLACES

Publicació de l’oferta inicial de places

COM S’HA DE FER?

Per aquest curs 2020-2021 la preinscripció per als ensenyaments de batxillerat es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper.

QUI L’HA DE FER?

La preinscripció a batxillerat només l’ha de fer l’alumnat que NO està matriculat al centre (els alumnes de 4t d’ESO que volen seguir fent batxillerat al centre passen directament a la fase de MATRÍCULA).

IMPORTANT: Els alumnes del centre que vulguin accedir al BATXILLERAT ARTÍSTIC (PLÀSTIC I ESCÈNIC), SI que han de fer preinscripció, com la resta de l’alumnat extern.

Preinscripció telemàtica: del 27 de maig al 3 de juny

Accés directe a la sol·licitud de preinscripció

Accés directe a documentació i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de batxillerat es pot presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica

 • Què implica?
  • La identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
  • Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Sol·licitud amb suport informàtic

 • Què implica?
  • L’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i,
  • la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció.

  Si no s’envia el resguard al centre, la sol·licitud es considera no presentada.

 • Qui ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?
  • Alumnes sense cap sistema d’identificació electrònica.
  • Alumnes de fora de Catalunya.
  • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.
  • Identificació de l’alumne (IDALU)
   Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, en cas de presentar la sol·licitud en suport informàtic, han de deixar el camp en blanc.
   És obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat. És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
   L’alumne/a pot consultar l’identificador en aquest enllaç.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del  correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarem a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho podeu fer enviament un correu electrònic al mateix correu.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc preinscripcio@institutnarcisoller.cat  i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares.

Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l’electrònica com la de suport informàtic) s’executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s’ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en compte que la consulta de l’empadronament (i si no s’ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l’adreça que s’ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detalla la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament del 27 de maig al 3 de juny de 2020

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020

Es publicaran les llistes dels sol·licitants anonimitzades al web del centre.

 

Reclamacions del barem provisional

 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020. La presentació de reclamacions es podran enviar al correu del centre preinscripcio@institutnarcisoller.cat. El centre  donarà resposta com a justificant de recepció de la reclamació.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2020Llista ordenada definitiva: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula Batxillerat

 • Alumnat preinscrit amb plaça assignada de Batxillerat: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

PREINSCRIPCIONS CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 2020-21

Del 2 al 8 de juny: Telemàtica

OFERTA INICIAL DE PLACES

Publicació de l’oferta inicial de places.

COM S’HA DE FER?

Per aquest curs 2020-2021 la preinscripció per als ensenyaments de grau mig i grau superior de Formació Professional es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper.

Preinscripció telemàtica: del 2 al 8 de juny

Accés directe a la sol·licitud de preinscripció

Requisits acadèmics d’accés

Accés directe a documentació i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de Formació Professional (grau mig i grau superior) es pot presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica

 • Què implica?
  • La identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
  • Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

Sol·licitud amb suport informàtic

 • Què implica?
  • L’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i,
  • la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció.

  Si no s’envia el resguard al centre, la sol·licitud es considera no presentada.

 • Qui ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?
  • Alumnes sense cap sistema d’identificació electrònica.
  • Alumnes de fora de Catalunya.
  • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.
  • Identificació de l’alumne (IDALU)
   Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, en cas de presentar la sol·licitud en suport informàtic, han de deixar el camp en blanc.
   És obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat. És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
   L’alumne/a pot consultar l’identificador en aquest enllaç.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del  correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarem a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho podeu fer enviament un correu electrònic al mateix correu.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament del 2 al 8 de juny de 2020

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020

Es publicaran les llistes dels sol·licitants anonimitzades al web del centre.

 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula Cicle Formatiu de Grau mitjà

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

 


PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020-21

Del 10 al 17 de juny: Telemàtica

OFERTA INICIAL DE PLACES

Publicació de l’oferta inicial de places (no disponible)

COM S’HA DE FER?

Per aquest curs 2020-2021 la preinscripció per als ensenyaments de grau mig i grau superior de Formació Professional es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper.

Preinscripció telemàtica: del 10 al 17 de juny

Accés directe a la sol·licitud de preinscripció

Requisits acadèmics d’accés

Prioritat per la via de Batxillerat

Accés directe a documentació i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de Formació Professional (grau mig i grau superior) es pot presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica

 • Què implica?
  • La identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
  • Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

Sol·licitud amb suport informàtic

 • Què implica?
  • L’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i,
  • la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció.

  Si no s’envia el resguard al centre, la sol·licitud es considera no presentada.

 • Qui ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?
  • Alumnes sense cap sistema d’identificació electrònica.
  • Alumnes de fora de Catalunya.
  • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.
  • Identificació de l’alumne (IDALU)
   Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, en cas de presentar la sol·licitud en suport informàtic, han de deixar el camp en blanc.
   És obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat. És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
   L’alumne/a pot consultar l’identificador en aquest enllaç.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del  correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarem a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho podeu fer enviament un correu electrònic al mateix correu.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament del 2 al 8 de juny de 2020

Matrícula Cicle Formatiu de Grau Superior

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020