L’INSTITUT NARCÍS OLLER ENCETA UN CURS PLE DE NOVETATS

L’Institut Narcís Oller ha començat el curs 2019-20 amb un seguit de novetats. La primera és l’estrena del nou equip directiu del centre, encapçalat per Andreu Dexeus (director), i que compta també amb Annabel Salvany (cap d’estudis), Jordi Mateus (coordinador pedagògic), Alba Figueras (cap d’estudis adjunta) i Montse López (secretària). El nou equip directiu ha pres el relleu amb il·lusió i molts projectes per desenvolupar. Alguns d’aquests projectes ja
s’han posat en marxa, entre els quals cal destacar la implementació d’una nova plataforma informàtica de gestió pedagògica (iEduca), l’adhesió del centre a la Xarxa de Competències Bàsiques i la potenciació de dues línies de treball paral·leles: l’ús adequat de les tecnologies de la informació en l’ensenyament i l’aprofundiment en les intel·ligències múltiples com a eina de socialització i reforç de la personalitat crítica i l’autoestima de l’alumnat.

L’Institut compta aquest curs amb gairebé mil alumnes matriculats en ESO, Batxillerat (en totes les modalitats) i la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. La vuitantena llarga de professionals docents que atenen aquesta important població escolar afronten el curs amb responsabilitat i ganes de consolidar el projecte educatiu del centre, un projecte educatiu que es caracteritza per la qualitat i la vocació de servei que sempre ha volgut fer paleses tot l’equip docent de l’Institut.

Nou equip directiu de l’Institut, d’esquerra a dreta: A. Salvany, A. Dexeus, A. Figueras, M.López i J. Mateus.