Estudis

Instal·lacions i Projectes

El nostre centre imparteix els següents estudis reglats:

ESO

 • Tots els cursos
 • Optatives de segones llengües estrangeres: Francès i Alemany
 • Optatives de Teatre i Cant
 • Optatives d’Esports a l’exterior (BTT)
 • Optatives de Fotografia
 • Optatives de Jardineria
 • Optatives d’informàtica

Batxillerat

 • Totes les modalitats i vies: Cintífic-tecnològic, Ciències Socials i Humanitats, Artístic (Via d’Arts Plàstiques, Disseny i Imatge, i Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa)
 • Totes les matèries optatives que preveu el currículum català

CFGM

 • CFGM de Dependència
 • Pràctiques a empreses properes al centre (FCT)
 • Mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…

CFGS

 • CFGS d’Educació Infantil
 • CFGS d’Integració Social
 • Pràctiques a empreses properes al centre (FCT)
 • Mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…