Instal·lacions de telecomunicacions

CF Grau Mitjà. Tècnic/a en Instal·lacions de Telecomunicacions

Capacita per muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la funcionalitat i respecte al medi ambient.

Mira la presentació dels cicles de la família

DURADA
2000 hores (2 cursos acadèmics)
1683 hores en el centre docent
317 hores en el centre de treball (pràctiques)

PLA D’ESTUDIS

M1 Infraestructures de telecomunicació en habitatges i edificis 132 hores
M2 Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia 231 hores
M3 Instal·lacions de megafonia i sonorització 132 hores
M4 Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica 132 hores
M5 Equips microinformàtics 132 hores
M6 Instal·lacions domòtiques 132 hores
M7 Instal·lacions de radiocomunicacions 99 hores
M8 Instal·lacions elèctriques bàsiques 165 hores
M9 Electrònica aplicada 231 hores
M10 Formació i orientació laboral 99 hores
M11 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
M12 Anglès Tècnic 99 hores
M13 Síntesi 66 hores
M14 Formació en Centres de Treball 317 hores

SORTIDES PROFESSIONALS
Execució i manteniment d’instal·lacions de telecomunicacions
Muntatge i ampliació d’equips informàtics
Execució i manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització
Execució i manteniment d’instal·lacions de seguretat electrònica i circuit tancat
Execució i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’interior i domòtiques
Execució i manteniment d’instal·lacions de telefonia i xarxa de dades
Execució i manteniment d’instal·lacions de radiocomunicacions