PREINSCRIPCIÓ POSTOBLIGATORI CURS 2020-2021

Oferta de places pel curs 2020 2021

La trobareu en el següent enllaç: http://mapaescolar.gencat.cat/

Preinscripció Post obligatori

La sol·licitud de preinscripció als estudis postobligatoris s’ha de fer de forma telemàtica. Si algú no disposa dels recursos digitals per a poder-la fer, s’obrirà un període de preinscripció presencial amb cita prèvia de l’1 al 3 de juny de 9 a 13:30 h per a la preinscripció dels estudis de Batxillerat i els dies 2, 3, 4, 5 i 8 de juny de 9 a 13:30 h pels Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Per demanar cita prèvia podeu utilitzar els aplicatius que es mostren a continuació o trucar al telèfon 608 238 016

Cita prèvia preinscripció batxillerat.

Cita prèvia preinscripció cicles formatius

  • Batxillerat del 27 de maig al 3 de juny
    • Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO. Per tant, si es té previst fer el batxillerat al centre on s’ha cursat 4t ESO, no s’ha de fer la preinscripció. Més informació a l’apartat de preinscripció 20-21
  • Cicles formatius de grau mig del 2 al 8 de juny
    • Han de presentar la sol·licitud de preinscripció al centre escollit en primera opció totes les persones que volen accedir a un cicle formatiu. Els alumnes que es vulguin matricular als cicles formatius han de fer la preinscripció encara que hagin cursat el 4t ESO al mateix centre al mateix centre del cicle formatiu escollit en primera opció.
  • Cicles formatius de grau superior del 10 al 17 de juny