PUBLICACIÓ DEL BAREM DE RESULTATS DE LES SOL·LICITUDS DE CICLES DE GRAU MIG I BATXILLERAT

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 08/06/2021 de batxillerat i cicles mitjans de Formació Professional 2021/2022.
El període de reclamació és del 9 al 15 de juny.
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_CICLES
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BATXILLERAT