Dualiza Bankia en el projecte Comercial de l’Automòbil

Els centres INS Joan Brossa i INS Montserrat Roig conjuntament amb el Gremi del  Motor fan el tancament del projecte de Dualiza Bankia

Aquesta setmana s’ha lliurat l’informe final de la 4a convocatòria de les ajudes de Dualiza Bankia. Les accions portades a terme han sigut:

  • Generació i implementació d’un procediment de selecció entre empreses i alumnes.
  • Creació de material i oferiment d’assessorament laboral perquè les micropimes ens puguin incorporar a aquest projecte de Comercial de l’Automòbil i agafin alumnes.
  • Adquisició d’uns dispositius electrònics per fer-ne ús en les diferents participacions de difusió que executa el projecte.
  • Impartició, elaboració i actualització de material formatiu al professorat per formar-se en el món de l’automòbil.

@dualizaBankia @IMontserratRoig @GremidelMotor @fpdualceb @fp_empresa