Projecte de Direcció

El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció, n’ha de concretar l’estructura organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que estableixi el PEC, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

Consulteu el Projecte des d’aquest enllaç Projecte de Direcció