Organigrama

El document adjunt recull l’organització interna de l’Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca:

 • Equip directiu
 • Consell escolar
 • Consell de direcció
 • Departaments didàctics
 • Coordinació de nivells
 • Comissió d’atenció a la diversitat
 • Comissió social
 • Comissió d’orientació
 • Tutories
 • Comissió de delegats/des i sotsdelegats/des
 • PAS

Organigrama Institut Montserrat Roig