Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament són un recull de normativa externa, interna i usos i costums pels que es vénen regint des de la seva fundació les relacions , els drets i els deures dels diferents estaments que formen part de la comunitat educativa de l’INS Montserrat Roig. Unes Normes d’Organització i Funcionament s’han de poder canviar atenent tant a les persones que les han d’acomplir i fer complir com a les normatives superiors de les quals depenen. Per aquesta raó, en el si del Consell Escolar és previst fer una revisió periòdica d’aquestes normes i acordar els canvis necessaris per tal d’adequar la norma a les persones a les quals s’ha d’aplicar.

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Resolució modificació NOFC 14.12.2016

Resolució modificació NOFC 29.05.2019