Preinscripció Batxibac (Baccalauréat)

Del 3 al 7 de maig

Els alumnes que cursen 4t d’ESO al centre no han de fer la preinscripció.

Preinscripció alumnes nous al centre:

Novetats:
 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Els estudis de Batxibac en són una excepció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: cal identificació digital
  • Suport informàtic: sense identificació digital

Persona sol·licitant: Per tal d’evitar malentesos, caldria indicar que la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat que s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutors.

INFORMACIÓ general del Departament d’Educació sobre la preinscripció escolar al batxillerat:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

 


Sol·licitud electrònica:

Cal complir els requisits següents:

  • Ser major de 16 anys
  • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
  • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
  • Targeta sanitària per a la teva identificació

La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.

Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud.

Enllaç per buscar el teu número de RALC (IDALU, identificador de l’alumne/a).


 INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:
  • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
  • El codi de centre del nostre centre és 17002387, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
  • Una vegada tramitada la sol·licitud, rebreu un resguard de preinscripció per correu electrònic.
  • Per a la matriculació, els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb la informació per formalitzar la matrícula.

Calendari
La presentació de sol·licituds de preinscripció als centres de doble titulació (BATXIBAC) és del 3 al 7 de maig. És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir la plaça.
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 17 de maig de 2021
Matriculació ordinària: 12 al 16 de juliol de 2021

Fes la preinscripció per batxibac (Baccalauréat): (baixar full de preinscripció) i presentar al Centre, juntament amb la documentació següent:

  • Certificat nota mitjana dels tres primers cursos d’ESO, si actualment està cursant 4t. O certificat de la nota mitjana de l’ESO, si ja el té.
  • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2021, cal aportar el DNI de l’alumne/a. Si és menor d’edat, cal aportar el DNI/NIE/PASS del pare, mare o tutor/a, el de l’alumne/a i el llibre de família.

El tràmit de preinscripció s’acaba amb la presentació de la documentació.


ITINERARIS

Cada alumne/a haurà de fer arribar el full de tria de l’itinerari de batxillerat al correu de l’institut, escrivint a l’assumpte cognoms i nom de l’alumne/a i curs al qual es preinscriu: secretaria@insmontsacopa.cat