Matrícula. Curs 2019/2020

 

Educació secundària obligatòria

Batxillerat/ Batxibac

Matrícula 1r ESO: del 20 al 26 de juny.

Matrícula 2n, 3r i 4t ESO: del 27 de juny al 3 de juliol.

 

Més informació…

Matrícula: del 9 al 15 de juliol.

Projecte de Reutilització de Llibres de text i lectures

 

 

Més informació (Batxillerat)…

Més informació (Batxibac)…

Atenció a les Persones en Situació de Dependència. CFGM

Educació Infantil. CFGS

Matrícula: del 9 al 15 de juliol

 

 

Més informació…

Matrícula: del 18 al 23 de juliol.

 

 

Més informació…