Informacions d’inici del proper curs 2019 –2020

Calendari d’inici de curs

Els dies 2 ,3 i 4 de setembre de 2019 es realitzaran les proves de recuperació pels alumnes de 1r de Batxillerat  segons l’horari que podeu consultar a la nostra pàgina web  http://agora.xtec.cat/iesmontmelo/ i a la porta de l’institut.  

Lliurament de notes:

Alumnat 1r de Batxillerat: divendres 6 de setembre de 2019 a les 12h

El dijous 12 de setembre de 2019 es farà la presentació del curs per tot  l’alumnat del centre. Aquesta presentació es farà segons el següent horari:

Alumnat 1r  ESO
10.00 – 10.30 h. Rebuda i presentació aula Polivalent (INS)

10.30 – 11.00h. Presentació curs

11.00 – 11.30 h. Esbarjo

11.30 – 13.00 h. Tutoria i presentació professorat Equip docent (cal portar llibreta i estoig)

Alumnat 2n, 3r, 4t ESO, Batxillerat i cicles
11:30 – 13.00 h. Presentació tutoria i professorat  Equip docent. (cal portar llibreta i estoig)

L’alumnat de 1r d’ESO es rebrà conjuntament per tot l’Equip docent i l’Equip directiu per fer una presentació general a l’aula Polivalent de l’Institut. Al vestíbul d’entrada els tutors/es els esperaran per  acompanyar-los a l’esmentada aula.

Durant la sessió de presentació els tutors/es rebran l’alumnat i lliuraran els horaris. L’alumnat podrà fer les consultes sobre qualsevol dubte que tingui. Durant la següent setmana es lliurarà un full informatiu referent a la reunió que el professorat tutor farà amb les mares i els pares del seu grup classe per tal de presentar-los el curs. Aquestes reunions es duran a terme durant el mes d’octubre.

 

A partir del dia 1 de setembre i fins al 30, l’horari d’atenció al públic de secretaria serà de 9,30 h a 14 h. L’horari d’atenció a les mares i als pares per part del professorat tutor s’informarà a la sessió  de presentació del curs.