Altres tràmits

CERTIFICATS

L’alumne/a ha de passar per Secretaria personalment o pot demanar-los trucant al telèfon 972 75 92 42, s’han de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.

Informació del Departament d’Ensenyament

RECOLLIDA DE TÍTOLS

Heu d’adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI. El temps estimat des que es dóna el resguard fins que arriben els títols és de dos anys, aproximadament.