Primària-Secundària

La relació entre les escoles del primària i l’institut té un calendari d’actuacions,  al llarg de tot el curs,  que hem recollit en la memòria  2017-2018.

El proper 8 de novembre es reuneix la comissió primària-secundària que establirà les línies de treball del curs 2018-2019.

2 FULL SEGUIMENT I MEMORIA PRIM SEC