Eleccions consell escolar

En aplicació de l’ article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’ agost, d’ autonomia dels centres educatius, pel qual es regula la renovació dels membres del consell escolar, i la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’ estableix el calendari del procés electoral, com a Directora del centre convoco Eleccions per a la renovació de representants dels diferents sectors del Consell Escolar: professorat, alumnat, pares i mares i personal no docent.

En el Consell Escolar, hi són representats els diferents sectors que constitueixen l’institut. Només des d’aquesta pluralitat ( professorat, mares i pares, alumnat, personal no docent i ajuntament) podem aconseguir un institut de qualitat, obert i dialogant que defensi una autèntica interacció per viure i conviure amb harmonia. És per això que us demano la vostra participació, tant per a la presentació de candidatures, com per venir a votar els vostres representants. Aquesta actuació democràtica és bona per al funcionament de l’institut i és una actuació exemplificadora per a les noves generacions.

Us animo a participar!!!

Montserrat Costa

Directora

 

ResolucióEleccionsConsellEscolar

CalendariEleccionsCEscolar

Funcions del C.Escolar