Programació General Anual (PGA)

 

 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DEL CURS  2017 – 2018

Aquesta programació concreta les actuacions  que es realitzaran durant els curs escolar 2017-2018. Són un desplegament anual del Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció.

 PGA1718