Escolaritat compartida

escolaritzacioL’Escolaritat Compartida neix amb l’objectiu de recuperar un sector de nois i noies que, per motius diversos, estan abocats al fracàs escolar i a l’abandonament prematur de l’ensenyament obligatori.

Aquest model d’escolarització trenca amb la monotonia de les aules i, per mitjà d’un canvi metodològic, prioritza la globalització dels aprenentatges i la seva funcionalitat; fomenta la superació del rebuig i aconsegueix, fins on sigui possible, potenciar l’autoestima i la confiança en ells mateixos fent un servei a la comunitat.

L’Escolaritat Compartida compta amb la col·laboració i el treball en xarxa dels agents educatius i socials del municipi: Ajuntament, llars d’infants, escoles de primària, casal cultural, poliesportiu, … i algunes empreses del municipi.

L’entitat responsable del Projecte és l’ Institut Montbui, avalada per la signatura del conveni entre Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui i el Departament d’Ensenyament.

L’alumnat que cursa l’Escolaritat Compartida té les edats de 15, 16 i 17 anys. Aquests alumnes estan matriculats als nivells de 3r. i 4t. d’ESO.