Preinscripció 2019/2020

Calendari
 • Període de preinscripció per a l’ensenyament secundari obligatori del 29 de març al 9 d’abril.
 • Publicació de la llista d’admesos 12 de juny.
 • Període de matrícula per 1r d’ESO del 20 al 26 de juny.
 • Període de matrícula per 2n, 3r i 4t d’ESO del 27 de juny al 3 de juliol.
Documentació
 • Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta: sol·licitud
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.
Criteris de prioritat

L’Institut Esteve Albert és el centre adscrit dels alumnes de primària dels municipis de Sant Vicenç de Montalt (Sot del Camp i Sagrada Familia).

Els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat els teniu a la Resolució EDU/452/2019, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2019-20.

Concrecions
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.
 • El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.
 • La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat, és a dir, es perd el dret d’opció si hi ha duplicitat de sol·licituds.
 • És obligatori especificar l’adreça electrònica (en majúscules) per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Per accedir a la consulta dels resultats de la preinscripció s’ha de fer amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que ha formalitzat la sol·licitud.
 • La preferència de centres s’exerceix en la 1a opció, NO EN LA 2a. Si una família no demana el centre adscrit, vol dir que hi renuncia, ja que l’ha posat en segon lloc, i per tant, perd la preferència.
 • Consulta en línia per a que les famílies obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC: Consulta de l’identificador de l’alumne