Instal·lacions

L’institut disposa de les següents instal·lacions  juntament amb les corresponents aules ordinàries per a cada grup.

-Un gimnàs.

-Dos tallers de Tecnologia.

-Una aula de música.

-Dos laboratoris de Ciències (un per a Física i Química i altre per Biologia).

-Una aula d’informàtica.

-Una biblioteca.

-Un taller d’art per a Visual i Plàstica.

-Un bar.