Instituts Oberts

ACTIVITATS PROGRAMA INSTITUTS OBERTS CURS 2019-2020 (INSTITUT MONT PERDUT) 

Projecte Joves Referents del CEAi- adreçat a l’alumnat (octubre- febrer 2019)

Activitat adreçada a l’alumnat dels cursos de 1r i 2n de batxillerat dels centres: institut Cavall Bernat, Nicolau Copèrnic i Mont Perdut de Terrassa (projecte inter centres) 

JOVES REFERENTS és un projecte del Centre d’Estudis Africans i Interculturals de Barcelona (CEAi) i té com a objectiu: 

 • Crear un grup setmanal de reflexió, debat i aprenentatge sobre la diversitat en el seu sentit més ampli, treballant temes com la diversitat cultural, les migracions, la diversitat religiosa, i la diversitat sexual, diversitat funcional, prevenció de violència, entre molts altres. 

 • Treballar les diferents formes de discriminació i violència que existeixen en la nostra societat, i aprendre a identificar-les i prevenir-les, tant dins com fora de l'espai de d’institut. Aquest procés es realitza al llarg de 10 trobades setmanals de 2 hores cadascuna. 

En finalitzar aquestes 10 trobades l’alumnat participant del projecte adquireix uns coneixements i capacitats que els permetrà ser REFERENTS per a altres persones joves, posant en pràctica tots els continguts apresos dissenyant i realitzant en petits grups (de dues o tres persones) una acció de la seva elecció que resumeix alguns dels aspectes treballats. 

L'objectiu final de JOVES REFERENTS és que les persones participants aprenguin a aprofundir en diverses temàtiques que siguin útils per a millorar la convivència en d’institut i siguin agents de canvi, i, alhora, adquireixin coneixements i eines que els podran ser útils en un futur si es dediquen a l'àmbit social però també per a la seva vida. 

Inici: (pendent de confirmar) 
Finalització:
Horari:
Lloc: (pendent de confirmar) 


Reforç escolar amb Creu Roja- Terrassa (setembre 2019-juny 2020) 

Projecte d’acompanyament educatiu, que implica reforç escolar i seguiment de les persones inscrites amb els centres educatius, familiars i/o serveis socials quan s’escau. Els i les joves participants d’aquests tallers es deriven des del propi centre educatiu. Així doncs, mitjançant activitats de suport escolar es pretén ajudar l’alumnat a ampliar la seva autonomia i coneixement d’ell mateix, afavorint un vincle positiu amb el sistema educatiu i oferint oportunitats de futur. 

La finalitat és garantir la continuïtat i la generació d’hàbits d’estudi a més de potenciar un vincle amb finalitat educativa amb els adults de referència. Objectius: 

 • Fomentar l’adquisició dels coneixements teòrics, actitudinals i procedimentals que els alumnes necessiten per assolir un desenvolupament integral, individual i social. 

 • Definir criteris d’intervenció que garanteixin el desenvolupament d’una intervenció de qualitat que s’adapti a les necessitats de la població diana i a la finalitat del projecte. 

La programació de l’activitat es dissenya en base a 3 hores setmanals en format taller, a raó de 1 sessió d’1.30 hores (dilluns i dimecres), a més dels espais de tutoria (dimarts al matí). 

Inici: (pendent de confirmar)
Finalització: 17 de juny 2020
Horari: Dilluns i dimecres
Grup 1 1r/2n/3r ESO- 16 a 17.30h 
             *4t ESO (casos especials i derivacions)
Tots els Dimarts de 10 a 13.30h- Acció tutorial, seguiment, coordinació. 


Projecte AFEX- Aprenem Famílies en Xarxa (Casa Àsia) (octubre 2019-juny 2020): 

Aquest projecte, de l’entitat Casa Àsia, posa en relació alumnat voluntari de d’Institut (d'ESO i Batxillerat) amb persones adultes d’origen cultural divers, ja siguin de la seva família, familiars d'altres companys/es de d’institut o del seu entorn, per ensenyar català i/o castellà en el propi centre educatiu en horari extraescolar. 

Aquest projecte, té com a objectius: 

 • Empoderar les famílies d’origen cultural divers a partir d’una formació individualitzada a càrrec de l’alumnat voluntari, ajudant a les persones a ser més autònomes en les gestions quotidianes per a les quals acostumen a necessitar l’ajuda dels seus fills i filles per a traducció, la qual cosa a vegades implica faltar al centre educatiu. 

 • Apropar aquestes persones a l’escola, un espai on els hi costa entrar per la barrera lingüística, les diferències culturals i el desconeixement de la cultura d’acollida. 

 • Oferir un servei voluntari a la comunitat per part de l'alumnat que alhora potencia també les seves competències de comunicació intercultural. 

Aquest programa inverteix el rol dels i les alumnes, que es converteixen en docents de familiars, veïns i veïnes del barri d’origen cultural divers i, al mateix temps, acosten les famílies als centres educatius i els hi ofereixen formació en competències lingüístiques de manera individualitzada (per parelles: persona voluntària-persona adulta) a través d'uns dossiers amb temàtiques i exercicis que es proporcionen a les parelles. 

La programació de l’activitat es dissenya en base a 3 hores setmanals, les sessions seran d’1.30 hores (dimarts i dijous), de 15.30h a 16.30h per a les persones adultes, ja que el voluntariat es queda fins les 17h. 

Activitat gratuïta. Es demana compromís d’assistència regular. Si durant 2 dies consecutius es deixa d’assistir a l’activitat, es perdrà la plaça. La puntualitat és molt important, tancarem la porta 15:35h, qui no hagi arribat, no podrà assistir a la sessió d’aquell dia. 

A les sessions es comptarà amb la presència de la dinamitzadora d’Instituts Oberts 

Inici: (pendent de confirmar)...octubre 2019
Finalització: (pendent de confirmar)...de juny 2020
Horari: (pendent de confirmar) 


Taller d’autodefensa feminista per a dones joves i adultes (setembre- desembre 2019) 


L’autodefensa feminista són un seguit de tècniques físiques i estratègies psicològiques que busca l’apoderament del propi cos i les pròpies accions; junt amb la capacitat de respondre una mateixa a qualsevol tipus d’agressió a la pròpia integritat física i/o psíquica. 

A través del taller es generen espais de reflexió i es plantegen recursos individuals i col·lectius, es reforça l’autoestima i es crea un espai de confiança i suport mutu on enfortir vincles entre mares i filles i/o persones joves i adultes de diferents orígens. 

L’Autodefensa es planteja sempre com a mitjà i no com a fi. Sempre implica pensament i acció. Es diferència de la “defensa personal” perquè vol generar relacions no competitives, implica organització i lluita contra la violència masclista, té en conta no tan sols les tècniques físiques sinó també les psicològiques. L’autodefensa inclou la prevenció i és per això que supera la perspectiva individualista de la Defensa Personal i aposta per una pràctica col·lectiva creant xarxes de suport, solidaritat i sororitat. 

Objectius: 

 • Augmentar l’autoestima i la solidaritat col·lectiva.

 • Treballar la confiança i seguretat en una mateixa.

 • Conscienciar de les capacitat personals que cadascuna té.

 • Contribuir a reduir la violència de gènere fent ús de la prevenció de la mateixa.

 • Combatre la idea de culpabilització que envolta la violència de gènere.

 • Dotar de recursos i eines per identificar i prevenir les agressions i evitar situacions de perill.

 • Conèixer diferents tècniques senzilles per defensar-se de les agressions sexistes quotidianes, tant les anomenades de “baixa intensitat” com la violència més salvatge.

 • Prendre consciència de les nombroses armes de les que disposem per a defensar-nos: mirada, veu, postura, punts dèbils de l’agressor…

 • Reconèixer les situacions de perill i aprendre a evitar-les.

 • Millorar la convivència i la cohesió social de l’alumnat dins del centre.

 • Ajudar a crear sentit de pertinença al centre educatiu.

 • Potenciar la interacció entre l’alumnat i les famílies.

 • Fomentar la perspectiva intercultural 

Inici de l’activitat: 30 de setembre 2019
Finalització: 9 de desembre 2019
Horari: dilluns, de 17.30 a 19h. 

Activitat gratuïta. Es demana compromís d’assistència regular. Si durant 2 dies consecutius es deixa d’assistir a l’activitat, es perdrà la plaça. La puntualitat és molt important, tancarem la porta 17:35h, qui no hagi arribat, no podrà assistir a la sessió d’aquell dia. 

A totes les sessions es comptarà amb la presència de la dinamitzadora d’Instituts Oberts 


Terra Oasi (curs escolar 2019-2020) 

És un projecte tranversal entre els Serveis Municipals d’Educació, Cultura i Joventut de Terrassa, sorgit d’un projecte del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona i ACVic Centre d’Arts Contemporànies anomenat Porositats. 

Posa en relació l’art, la pedagogia i el context territorial a partir de la combinació d’escoles(educadors i alumnes), institució cultural (tècnics municipals i gestors d’espais culturals), creadors (artistes, dissenyadors...), i barris (llocs, espais, entorns o territoris específics de la ciutat. 

El principal objectiu és que la comunitat educativa obtingui una experiència al voltant d’un projecte artístic, que s’haurà gestionat de manera transversal entre artistes, educadors i alumnat. L’artista designat a cada escola conduirà les sessions de treball amb l’alumnat i el professorat, per tal d’orientar, assessorar i guiar les accions previstes. El desplegament i preparació del taller té la durada d’un curs escolar però el treball de taller amb l’artista estarà concentrat en dos mesos. 

Al final del procés aquesta experiència serà compartida entre les escoles i els artistes participants, en una Jornada de mostra i intercanvi d’experiències a la Sala Muncunill de Terrassa. 

Horari: (pendent de confirmar) Darrera modificació: dimarts, 1 octubre 2019, 19:05