Documentació professorat/PAE/PAS

Justificació d'absències:

  1. Declaració d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica en horari treball.
  2. Sol·licitud de permís del personal docent, PAE i PAS.
  3. Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.

Darrera modificació: dimarts, 4 juny 2019, 20:40