Comissió de violència i igualtat de gènere

Els principis bàsics de la comissió són el registre i reconeixement dels actes, la reparació de possibles danys, la formació dels implicats directes i conscienciar a la comunitat educativa.

La Comissió té com a objectius

  • conscienciar a la comunitat educativa contra la violència de gènere per ajudar a prevenir-la.
  • vetllar pel compliment de la legislació vigent.
  • ajudar a avançar als nois i noies cap a la igualtat plena i real entre homes i dones.
  • actuar contra els actes de violència basats en el gènere i ajudar a reparar-los.
  • formar a les noies i als nois per a prevenir i reconduir les conductes.

Està formada per 2 professores i 2 professors, 2 alumnes, 1 pare/mare i un membre de l'ajuntament formada a partir del voluntariat.

Darrera modificació: diumenge, 19 maig 2019, 22:58