Documents de matrícula

Si ets un alumne/a nou hauràs de portar la següent documentació de matrícula:

 1. Imprès de matrícula emplenat (ESO, batxillerat).
 2. Carta de compromís signada.
 3. Autorització de drets d’imatge emplenada i signada (menors 14 anys, majors 14 anys).
 4. Ordre de domiciliació bancària emplenada i signada.
 5. Si ets de 4t de l'ESO o batxillerat el document de la tria d'itineraris signat (4t, 1r batxillerat, 2n batxillerat).

Documents addicionals

 1. Historial acadèmic
 2. Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la mare, pare o tutor legal.
 3. Original i fotocòpia del llibre de família
 4. Fotocòpia de la targeta sanitària
 5. Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
 6. 2 fotografies mida carnet
 7. Fotocòpia del DNI de l’alumne (a partir de 3r de l'ESO)

Aquí tens altre informació interessant:

Darrera modificació: diumenge, 16 setembre 2018, 20:30