Punt Jove


Punt Jove

El programa Punt Jove a l’Institut traça un pont de comunicació entre el Servei de Joventut i Lleure Infantil i 15 centres de secundària de la ciutat de Terrassa (12 públics i 3 concertats). Canalitza les demandes dels i les joves i els vincula amb tota aquella informació que pugui ser del seu interès i faciliti el seu procés d’adquisició d’autonomia: formació, ocupació, habitatge, mobilitat, salut, associacionisme, participació, etc.
El projecte situa la seva tasca educativa en el marc de l’educació no formal, i dóna l’oportunitat de complementar les accions i objectius del PJI amb les de l’educació formal, treballant des de tres eixos transversals: la importància de la informació com a eina empoderadora per a prendre decisions, el foment de la participació dins i fora de les aules i l’orientació i l’acompanyament als alumnes cap als estudis postobligatoris.

COM INFORMEM?
A través dels Punts d’Informació als patis dels centres de secundària, passaclasses informatius i campanyes temàtiques.

QUIN DIA ENS POTS TROBAR L’INSTITUT?
Dimecres de 10.50 a 11.20 h (1r. cicle i batxillerat) i de 11.20 a 11.50 (2n. cicle)

COM ORIENTEM?
Amb activitats a l’aula adreçades a 3r d’ESO (Coneix-te i decideix) i a 4t d’ESO (Tria el teu camí) on mostrem els diferents itineraris acadèmics postobligatoris i els donem eines i suport per a l’hora de prendre decisions.

COM DINAMITZEM?
El Punt Jove a l’Institut organitza una formació pels delegats/des i els dóna suport en les seves tasques al llarg de tot el curs, alhora que promou la participació estudiantil. També dóna suport a altres grups de joves que participen activament al centre educatiu.


Aquí trobareu informació que el Punt Jove va editant periòdicament. Cliqueu a sobre del nom del document per llegir-lo.

Esquema del sistema educatiu

Darrera modificació: dilluns, 27 agost 2018, 01:40